ALBANY:

 • Domestic Violence: ​​

  • Men:

   • Monday at 7pm

   • Tuesday at 5pm and 7pm

 •  Family Violence:  

  • Men:

   • Monday at 7pm

   • Tuesday at 5pm and 7pm

 • Aggression Control:

  • Men:

   • Monday at 7pm

   • Tuesday at 5pm and 7pm

CORVALLIS - CLOSED

 • Domestic Violence:

  • Men:

   • Monday at 5pm

 • Family Violence:

  • Men:

   • Monday at 5pm

SPRINGFIELD:

 • Domestic & Family Violence:

  • Men:

   • Monday at 5pm & 7PM

   • Tuesday at 5pm and 7pm

   • Wednesday at 10am, 5pm and 7pm

   • Thursday at 7pm.

  • Women:-Zoom Group Only

   • Thursday at 1pm​

 • Aggression Control:

  • Men:

   • Thursday at 7pm

  • Women:

   • Monday at 5pm

   • Thursday at 3pm